Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Η ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ

Η επιβάρυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από βαρέα μέταλλα είναι γεγονός.

Η προσπάθεια των εταιριών υδάτων (Δήμοι κλπ) για ασφαλές νερό περιορίζεται κυρίως στη χλωρίωση του νερού για τον έλεγχο της μολύνσεως από παθογόνα μικρόβια και τις επιδημίες. 

Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες από τους Δήμους για καθαρό νερό. Η αλήθεια είναι όμως ότι το υπέδαφος είναι πολύ επιβαρυμένο εδώ και χρόνια (φυτοφάρμακα, βιομηχανικά λύματα) και οι προσπάθειες δεν τελεσφορούν.
Τα τελευταία χρόνια, ανιχνεύονται ανά τακτά διαστήματα βαρέα μέταλλα όπως χρώμιο και αρσενικό. 

Αυτοπροστασία: Η σίγουρη και άμεση λύση του προβλήματος

Η μία λύση που ήδη υιοθετούν πολλοί είναι τα εμφιαλωμένα νερά, τόσο για την πόση όσο και για το μαγείρεμα!
Κι όμως υπάρχει καλύτερη λύση: Η εγκατάσταση ενός οικιακού συστήματος Αντίστροφης Όσμωσης, χρησιμοποιώντας το νερό του δικτύου!

Η αντίστροφη όσμωση (Reverse Osmosis – RO) είναι γνωστή επίσης και ως η ανώτερη δυνατή φίλτρανση από την βιομηχανία τεχνολογίας καθαρισμού νερού. Η RO αναπτύχθηκε στα τέλη του 1950 με την συνδρομή της Αμερικάνικης κυβέρνησης ως μέθοδος αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και μετατροπής του σε πόσιμο. Σήμερα το σύστημα αντίστροφης όσμωσης έχει ονομαστεί έτσι ως η τελειότερη λύση καθαρισμού και φιλτραρίσματος νερού.

Η εξελιγμένη τεχνολογία είναι πλέον διαθέσιμη στα σπίτια και στα γραφεία για πόσιμο νερό με πολύ μικρό κόστος.

Τι είδους ακαθαρσίες μπορεί ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης να αφαιρέσει από το νερό;

Το σύστημα νερού αντίστροφης όσμωσης σας προστατεύει από ακαθαρσίες του νερού που θα επηρεάσουν την υγεία σας όπως βαρέα μέταλλα (χρώμιο, αρσενικό, μόλυβδο), άλατα, χλώριο, χημικά, λιπάσματα, παθογόνους μικροοργανισμούς, ιούς, βακτήρια και ακόμα και από ραδιενεργά απόβλητα.

Πώς λειτουργεί;

Στο σύστημα RO το μεγαλύτερο μέρος του νερού διέρχεται μέσω ειδικής μεμβράνης με πόρους (τρύπες) ανοίγματος 0,0001 – 0,001 μίκρο. Το υπόλοιπο μέρος του νερού «ξεπλένει» τη μεμβράνη από τα ανεπιθύμητα στοιχεία, που αναφέρθηκαν παραπάνω, και οδηγείται στην αποχέτευση ή στο πότισμα ανθόκηπου.

Έτσι η μεμβράνη διατηρείται καθαρή για συνεχή χρήση σε αντίθεση με τα κοινά φίλτρα, που κατακρατούν τα άχρηστα και επιβλαβή στοιχεία του νερού και πρέπει να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη χρήση.

Οι μεμβράνες της RO διαρκούν περισσότερο και με μία μικρή συντήρηση μας παρέχουν τις «υπηρεσίες τους» για χρόνια.

Από το 1950 που πρωτοεφαρμόστηκε η Αντίστροφη Όσμωση έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις στο σύστημα και σήμερα έχουμε συσκευές προηγμένης τεχνολογίας σε προσιτές τιμές για οικιακή τουλάχιστον χρήση.


Ας δούμε όμως τι είναι όσμωση:


Αν βάλουμε δυο υγρά, το ένα μετά το άλλο, με προσοχή, μέσα σε ένα δοχείο, ώστε το ένα να μην αναμειχθεί με το άλλο, και η πυκνότητα τους (περιεκτικότητα σε άλατα) είναι διαφορετική, τότε καθαρό νερό από το υγρό με την μικρότερη πυκνότητα, θα μετατοπιστεί προς το υγρό με την υψηλότερη πυκνότητα, μέχρι να έρθει ισορροπία, και να έχει όλο το μείγμα την ίδια πυκνότητα. Αυτή η ιδιότητα ονομάζεται Διάχυση.

Αν όμως μεταξύ των δυο υγρών μεσολαβεί μια ημιπερατή μεμβράνη, τότε μέσα από την μεμβράνη περνά μόνο καθαρό νερό, (που 
είναι ο διαλύτης των δυο υγρών) για να ισορροπήσει η περιεκτικότητα στα δυο μέρη σε άλατα και άλλες ουσίες που δημιουργούν την διαφορά.
Αυτό γίνεται γιατί από την μεμβράνη μπορούν να περάσουν τα μόρια του νερού, αλλά όχι και τα διαλυμένα άλατα, οι διαλυμένες οργανικές ουσίες και τα μικροσκοπικά σωματίδια (ζωντανά και νεκρά μικρόβια και πολλά άλλα μικροσκοπικά σωματίδια) που περιέχει το νερό του δικτύου. Παρατηρούμε ότι η στάθμη στα δυο μέρη δεν είναι η ίδια, όπως θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η μεμβράνη. Η οσμωτική ροή από το αραιότερο υγρό προς το πυκνότερο συνεχίζεται, μέχρι να επιτευχθεί μια κατάσταση ισορροπίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη στάθμη του διαλύματος μεγαλύτερης συγκέντρωσης αλάτων. Η διαφορά της στάθμης των διαλυμάτων αντιστοιχεί στην οσμωτική πίεση. 
Χρησιμοποιείται η πίεση του δικτύου ύδρευσης για να οδηγηθούν τα μόρια του νερού να περάσουν n μέσα από την μεμβράνη, και να μείνουν πίσω τα στοιχεία που θέλουμε να αποφύγουμε, όπως είναι διαλυμένα άλατα και άλλα στοιχεία που επιβαρύνουν την ποιότητα του νερού. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται αντίστροφη όσμωση.


Υπάρχουν παραδείγματα στην φύση όπου φαίνεται αυτή η διαδικασία:

Μετά από μια καλοκαιρινή βροχή, παρατηρούμε ότι τα κεράσια και τα σταφύλια συχνά σκάνε, δηλαδή διογκώνονται και σκίζεται η φλούδα τους. Αυτό γίνεται, γιατί το νερό της βροχής που μένει πάνω στην φλούδα, περνά μέσα από αυτήν (που παίζει τον ρόλο της μεμβράνης!) για να ισορροπήσει την μεγαλύτερη πυκνότητα που υπάρχει μέσα στο φρούτο, με συνέπεια να μεγαλώνει ο όγκος του υγρού στο εσωτερικό του και να σχίζεται η φλούδα.

Ας δούμε πως λειτουργεί η συσκευή Αντίστροφης όσμωσης:


Από το σημείο 1 εισέρχεται το νερό με την πίεση του δικτύου στην συσκευή αντίστροφης όσμωσης.

Μέσα σε αυτήν υπάρχει μια κυλινδρική μεμβράνη 2.

Το νερό βρίσκεται υπό πίεση μέσα στον χώρο 3 αφού στην έξοδο 5 υπάρχει μια βαλβίδα 4 που επιτρέπει στο νερό να φεύγει όταν ξεπεραστεί μια πίεση 4 ή 5 bar.

Λόγω ακριβώς της πίεσης που υπάρχει μέσα στον χώρο 3, ένα μέρος από το νερό υποχρεώνεται να περνά μέσα από την μεμβράνη για να βρει έξοδο προς το σημείο 6. (Αν δεν υπήρχε η πίεση, δεν θα περνούσε καθόλου νερό μέσα από την μεμβράνη)

Μέσα από την μεμβράνη όμως μπορούν να περάσουν τα μόρια του νερού, αλλά όχι και τα διαλυμένα άλατα και άλλες οργανικές και ανόργανες ενώσεις που υπάρχουν στο νερό του δικτύου. Έτσι, ένα μέρος του νερού (περίπου 75%) φεύγει από την έξοδο 5 και ένα άλλο μέρος (25%) από την έξοδο 6. Αυτό το νερό που φεύγει από την έξοδο 6 είναι απαλλαγμένο κατά 95-98% από όλα τα άλατα και λοιπές ουσίες που υπήρχαν στο νερό πριν μπει στην συσκευή.

Μια καλή συσκευή όμως, πρέπει να έχει και κάποια άλλα στοιχεία που εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία της. Αυτά είναι: προφίλτρο για να κατακρατά ρύπους που μπορεί να βλάψουν την μεμβράνη και ενεργός άνθρακας για να κρατά κατά κύριο λόγο το χλώριο που υπάρχει στο νερό του δικτύου και το οποίο καταστρέφει την μεμβράνη.

Η απόδοση μιας τέτοιας συσκευής είναι από 30 μέχρι 150 λίτρα καθαρό νερό την ημέρα, ανάλογα με το μέγεθος της, και αυτή η ποσότητα επηρεάζεται από την θερμοκρασία του νερού και βέβαια από την πίεση που έχει το δίκτυο. Το αρνητικό αυτής της διαδικασίας είναι μόνο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του νερού πάει χαμένο για να έχουμε το νερό που χρειαζόμαστε για το ενυδρείο. Μια λύση είναι να χρησιμοποιούμε το νερό που βγαίνει από την έξοδο 5 για πλύσιμο ή για πότισμα φυτών που δεν χρειάζονται μαλακό νερό.


Γραφική παράσταση συσκευής αντίστροφης όσμωσης.
(Η συγκεκριμένη είναι της εταιρείας AQUA MEDIC)1: Είσοδος του νερού από το δίκτυο.
2: Φίλτρο για να κρατά όλους τους ρίπους σε στερεά μορφή, για την προστασία του φίλτρου ενεργού άνθρακα και της μεμβράνης.
3: Φίλτρο ενεργού άνθρακα, που σαν βασικό σκοπό έχει, να δεσμεύει το χλώριο, το οποίο καταστρέφει την μεμβράνη.
4: Η συσκευή αντίστροφης όσμωσης.
5: Έξοδος του καθαρού νερού που είναι για χρήση στο ενυδρείο μας.
6: έξοδος του νερού με τα συγκεντρωμένα άλατα και άλλους ρίπους.


Όταν το νερό έχει θερμοκρασία σχετικά υψηλή, αυξάνεται η παραγόμενη ποσότητα καθαρού νερού, αλλά μειώνεται η καθαρότητα του. Αν το νερό είναι πάνω από 40 °C καταστρέφεται η μεμβράνη.


Η ελάχιστη πίεση του νερού πρέπει να είναι 3 bar. Με πίεση 4 bar έχει η συσκευή την μεγαλύτερη απόδοση. Με πίεση κάτω από 3 bar ελαττώνεται η απόδοση σε καθαρό νερό και όταν είναι ακόμα πιο κάτω, μειώνεται και η καθαρότητα του.


Το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι καθαρό νερό κατά 95 - 98%.


Ρωτήστε τους ειδικούς

Τα συστήματα RO «προσαρμόζονται» ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε νοικοκυριού. Απευθυνθείτε σε επιστημονικά καταρτισμένα άτομα για να επιλέξετε την κατάλληλη συσκευή αυτοπροστασίας. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες μέσω του λήμματος «Τεχνολογία Πόσιμου Νερού» στις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου.

Γραφικά: Τάκης Τσάμης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σεβόμαστε όλες τις απόψεις, αλλά προτιμάμε τα ελληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.
Σας παρακαλούμε πολύ να γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες και οι σχολιασμοί σας να μη ξεφεύγουν από τα όρια της ευπρέπειας.
Σχόλια τα οποία περιέχουν ύβρεις, θα αποκλείονται.
Ευχαριστούμε.

Μετατροπέας Greeklish σε Ελληνικά

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε εικόνα στο σχόλιό σας περικλείσετέ τη μέσα στα [im] και [/im] δηλαδή: [im]Η-διεύθυνση-της-εικόνας-σας-εδώ[/im]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Best Blogger TipsBest Blogger Tips