Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ. ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;

του Γιώργη Οικονομόπουλου
Σήμερα, συνδεδεμένη με τις κοινωνικές ιστορικές συνθήκες παρατηρούμε σε μεγάλη έκταση μια διάλυση του κοινωνικού ιστού. Η συνοχή των πολιτών και της κοινωνίας τους, όντας εξαρτημένη από Φιλικούς, Οικογενειακούς, Οικονομικούς, Ιδεολογικούς κ.ά. δεσμούς και σχέσεις, σήμερα διαλύεται.
Οι οικογενειακοί δεσμοί περνάνε κρίση, όπως δείχνει η αύξηση των διαζυγίων και των μονογονεϊκών οικογενειών.Οι οικονομικές σχέσεις καταστρέφονται ή αλλάζουν προς το χειρότερο στην σύγχρονη αποκάλυψη της απληστίας και επιθετικότητας του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου.

Οι ιδεολογίες και οι αξίες, κοινωνικές και πολιτικές ήδη από το τέλος του 20ου αιώνα είχαν διαψευστεί, προδοθεί και απεμποληθεί.

Οι φιλικές και οι κοινωνικές σχέσεις, έχασαν τον άδολο φυσικό χαρακτήρα του παρελθόντος και περιορίστηκαν αισθητά στον άξενο και ψυχρό χώρο των πόλεων και της αστικής μοναξιάς.

Η βία, με την μορφή της εγκληματικότητας και της κρατικής καταστολής, έχει γεμίσει με φόβο, δυσπιστία και επιφύλαξη τους πολίτες, κλονίζοντας ακόμα περισσότερο την κοινωνική συνοχή.

Αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα, που προωθεί την εξατομίκευση και τον ανταγωνισμό, τον φόβο και την θυματοποίηση, την αρπακτικότητα και την αίσθηση αδυναμίας, εκατομμύρια νέοι σε όλο τον κόσμο αντιδρούν, ζητώντας σταμάτημα αυτής της πορείας και μια άλλη ποιότητα ζωής.

Η αντίδρασή τους, έχει δυο βασικά μορφές ή στάσεις απέναντι στο πρόβλημα. 

Η επικρατέστερη- όπως προβάλλεται από τα ΜΜΕ- παίρνει την μορφή της βίας ενάντια στο Σύστημα και μιας οργίλας καταστροφικής τάσης ενάντια σε ο,τι καταστρέφει τις ζωές μας. Η αφανέστερη- που κρύβεται επιμελώς απο τα ΜΜΕ- πέρνει τη μορφή της Αναζήτησης και Δημιουργίας, εδώ και τώρα, ενός άλλου Μοντέλου ζωής, που ανακαλύπτει και προωθεί την Ελευθερία και Αλληλεγγύη των πολιτών μεταξύ τους.

Όντας σε πειραματικό στάδιο, έχει πολλά χαρακτηριστικά ατέλειας, ρευστότητας και αποτυχιών, γιατί όσοι αναζητούν το νέο τρόπο ζωής χωρίς τον εξαναγκασμό και την στέρηση, πρέπει να επανεύρουν ή να ξαναχτίσουν τους φιλικούς, οικογενειακούς, οικονομικούς, ιδεολογικούς και άλλους δεσμούς που θα συνέχουν το νέο κοινωνικό μοντέλο. Και αυτό, καλούνται να το κάνουν πράξη, αρχικά σε μικρή κλίμακα, σε μικρές ομάδες (μικροκοινωνικά) εκ των ενόντων με τα ίδια τα –όποια- μέσα και τις δυνάμεις που διαθέτουν.

Επειδή το νέο μοντέλο είναι έκφραση της Ελευθερίας και της Αλληλεγγύης, γίνεται μια βασική ΣΥΝΘΕΣΗ καταστάσεων, που προάγουν τόσο τον Σεβασμό του Διαφορετικού, όσο και τον Συμμερισμό στις ανάγκες του, τόσο την Προσωπική Ελευθερία και Ιδιαιτερότητα, όσο και την Κοινωνική Συνεργασία και Ανταλλαγή, τόσο το «Αυτο» όσο και το «ΣΥΝ», τόσο το «Εγώ» όσο και το «ΕΜΕΙΣ».

Καλούνται έτσι, οι αναζητούντες το νέο μοντέλο να εργαστούν πάνω σε αυτή την Σύνθεση, σε μικρούς ή μεγαλύτερους κύκλους και ομάδες, στις προσωπικές και παραγωγικές τους σχέσεις και στον τρόπο ζωής τους.

Όπως συνεπάγεται, το νέο κοινωνικό μοντέλο παίρνει οποιαδήποτε μορφή προάγει, τόσο τις Ατομικότητες, όσο και τις Συνολικότητες.

Ο Αυτοκαθορισμός, θεωρείται ένας απαραίτητος προσανατολισμός.


Ο Κοινοτισμός ή το Μοίρασμα και η Ανταλλαγή, είναι ένας παράλληλος προσανατολισμός, με τρόπο ώστε ο καθένας τους να προωθεί τον άλλον.

Ο Αυτοκαθορισμός, σημαίνει την αναπτυσσόμενη δυνατότητα καθενός, να διαχειρίζεται, να διοικείται και να γνωρίζει τον εαυτό του, χωρίς την διαμεσολάβηση Αντιπροσώπων. Αυτοδιαχείριση, Αυτοδιοίκηση, Αυτογνωσία, είναι μερικοί όροι που δείχνουν Αυτοκαθορισμό. Οι όροι «Ελευθεριακός», ή «Αυτόνομος» ή «Ανεξάρτητος», επίσης σχετίζονται με τον Αυτοκαθορισμό. Τα Ατομικά ή Προσωπικά Δικαιώματα και Ελευθερίες, επίσης.

Ο Κοινοτισμός: «Έχουμε μαζί κάτι κοινό, ένα, λίγα, ή περισσότερα», «common», «κοινότητα», «κομμούνα», «κολεκτίβα (συλλογικότητα), «Ομοσπονδία», «Συνομοσπονδία», «Ένωση», «Εταιρεία» κ.ά. είναι όροι που δηλώνουν ένα Συνολικό Μοίρασμα κάποιων λειτουργιών ή αντικειμένων ανάμεσα στα «Αυτο» (μέρη), που απαρτίζουν το ΣΥΝολο.

Το «παίρνω» (λαμβάνω) σχετίζεται με το Εγώ ή «Αυτο». Το δίδω σχετίζεται με το Εμείς ή «ΣΥΝ».

Η Αρμονική, ισόρροπη Σύνθεση του Αυτοκαθοριζόμενου και του Κοινοτικού, συνίσταται στην ισόρροπη σχέση του παίρνω και δίνω, του Ατομικού Δικαιώματος και του Συλλογικού Καθήκοντος. Αυτά καλούνται να συνθέσουν οι οραματιστές του καινούριου, με πρακτικό τρόπο: δημιουργώντας την οργάνωση ενός τρόπου ζωής, εναλλακτικού από αυτόν που βρίσκεται σε κρίση.

Αυτό, μπορεί να πετύχει στο βαθμό που αναπτύσσονται τα Σχεσιακά Αγαθά. Γιατί το ζητούμενο – μια κοινωνία με Ελευθερία και Αλληλεγγύη, με Σεβασμό του Διαφορετικού και με Συνεργατικότητα – δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχουν εξαλειφθεί στην πλειοψηφία τουλάχιστον των μερών της- από τις μεταξύ τους σχέσεις τα Σχεσιακά Δηλητήρια, όπως η Επιθετικότητα, η Εκμετάλλευση και η Απληστία, που συνοδεύεται από Αρπακτικότητα. Είναι απαραίτητο, σε καθοριστικό βαθμό, να λειτουργούν τα Σχεσιακά Αγαθά – που δεν έχουν οικονομικό μέγεθος, όπως έχουν τα υλικά ή οικονομικά αγαθά. Τέτοια είναι η Φιλικότητα, η Εμπιστοσύνη, η Εκτίμηση, η Συμπόνοια, ο Συμμερισμός (το μοίρασμα), η Ευγενής Άμιλλα, η Φερεγγυότητα και η Συνέπεια, η Ανιδιοτέλεια και Συνεργατικότητα κ.ά.Και αυτά, καλούνται να τα χτίσουν ή τουλάχιστον να βάλουν τα θεμέλια, όλοι όσοι επιζητούν την εναλλακτική κοινωνία της Ελευθερίας και Δικαιοσύνης.
Και ήδη στο αναδυόμενο παγκόσμιο κίνημα, διακρίνονται οι δραστηριότητες, που συνθέτουν το προσωπικό και κοινωνικό στοιχείο, τον Αυτοκαθορισμό και την Κοινότητα. Η αναζήτηση του Εναλλακτικού, πέρα από την καταγγελία του υπάρχοντος Αλλοτριωτικού κοινωνικού μοντέλου, παίρνει την μορφή δημιουργίας, με πειραματικό τρόπο των Νέων Μοντέλων Κοινωνικής Οργάνωσης. Στην Παραγωγή, στην Διανομή, στη Διαβίωση, στον Πολιτισμό. Στο πώς βλέπει και αντιμετωπίζει τον Άνθρωπο: σαν κομμάτι της μάζας, ή σαν πρόσωπο, που εθελοντικά με τα άλλα πρόσωπα φτιάχνει το Σύνολο-Κοινωνία ;

Αυτάρκεια Διατροφής- Βιολογικές και Φυσικές καλλιέργειες, Αυτοδιαχειριζόμενα Κοινοτικά αγροκτήματα, Ανταλλακτικό εμπόριο, Συνεταιρισμοί παραγωγών-καταναλωτών, Οικολογικά χωριά και κοινότητες με τοπικό νόμισμα, Επιτροπές γειτονιάς, Ανταλλακτικά παζάρια και Ομάδες πρωτοβουλίας για το περιβάλλον, την ολιστική υγεία και τον πολιτισμό.

Η σύγχρονη κρίση, μπορεί να γίνει αφορμή να αποκαλυφθεί ένα πνεύμα Αλληλεγγύης και Συνεργασίας, που αν στεριώσει, μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα του Νέου Κοινωνικού Μοντέλου, που έτσι θα μπορεί να χαρακτηρίζεται από τον Αυτοκαθορισμό και την Κοινότητα ή αλλιώς την Ελευθερία και τον ΣυμμερισμόΈνα μικρό απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ "Α new We" για τις οικοκοινότητες και τα οικολογικά χωριά στην Ευρώπη. 
"Υπάρχει ένα κίνημα στον κόσμο, ένα κίνημα το οποίο η πλειοψηφία των ανθρώπων, ακόμα αγνοεί.
Υπάρχουν άνθρωποι που ενεργούν στη βάση μιας συνειδητοποίησης πως ήρθε η στιγμή να δημιουργηθούν νέα πλήρη μοντέλα κοινού βίου, κοινωνικά μοντέλα για τη δημιουργία και την αειφορία υψηλής ποιότητας ζωής. Χιλιάδες οικοχωριά και συνειδητές οικοκοινότητες έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως και οι οργανωτικές τους δομές είναι τόσο διαφορετικές όσο και οι άνθρωποι που τις ίδρυσαν".


Marinaleda


H Marinaleda, μια κοινότητα 2645 κατοίκων στην Ανδαλουσία, δεν έχει ανεργία, δεν έχει αστυνομικούς, η στέγαση, η εργασία, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και η υγεία θεωρούνται δικαίωμα.

"Η γη δεν ανήκει σε κανέναν, η γη δεν αγοράζεται, η γη ανήκει σε όλους! Εφαρμόζουμε μια συμμετοχική δημοκρατία, αποφασίζουμε για όλα, από τους φόρους ως τις δημόσιες δαπάνες, σε μεγάλες συνελεύσεις. Πολλά κεφάλια δίνουν πολλές ιδέες"

Οι κάτοικοι ανήκουν στον τοπικό συνεταιρισμό και εργάζονται 6,5 ώρες την ημέρα έχοντας όλοι το ίδιο ημερομίσθιο (45 ευρώ), ανεξάρτητα αν απασχολούνται στους αγρούς ή στο τοπικό εργοστάσιο μεταποίησης των προϊόντων. Τα έσοδα δεν μοιράζονται αλλά επενδύονται στον συνεταιρισμό για να δημιουργηθούν νέες δουλειές. Στο χωριό δεν υπάρχει παπάς και αστυνομικός, ενώ η ενοικίαση ενός σπιτιού στοιχίζει 15 ευρώ τον μήνα.

Δόξα τω θεώ...Δείτε όλο το επεισόδιο όπως προβλήθηκε στη ΝΕΤ.
Αρχική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σεβόμαστε όλες τις απόψεις, αλλά προτιμάμε τα ελληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.
Σας παρακαλούμε πολύ να γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες και οι σχολιασμοί σας να μη ξεφεύγουν από τα όρια της ευπρέπειας.
Σχόλια τα οποία περιέχουν ύβρεις, θα αποκλείονται.
Ευχαριστούμε.

Μετατροπέας Greeklish σε Ελληνικά

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε εικόνα στο σχόλιό σας περικλείσετέ τη μέσα στα [im] και [/im] δηλαδή: [im]Η-διεύθυνση-της-εικόνας-σας-εδώ[/im]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Best Blogger TipsBest Blogger Tips